Allergiska kontakteksem

Idag finns det runt 3 500 ämnen, allergen, som kan orsaka allergiska eksemutbrott. Denna form av eksem uppstår då individer kommer i kontakt med ett allergen, vilket leder till kontakteksem. Allergiska kontakteksem innebär att personer får en förhöjd överkänslighetsreaktion som visas genom olika symptom. Dessa symptom kan uppkomma några timmar till flera dygn efter kontakt med det allergiframkallande allergenet.  

Idag finns det en rad olika ämnen som kan framkalla kontakteksem. De vanligaste bland kvinnor har sedan länge varit nickel och bland män parfym. Även gummi och latex via bland annat skyddshandskar samt vissa konserveringsmedel från hudvårdspreparat kan orsaka kontakteksem. Bland byggarbetare är det vanligt att krom, som förekommer i cement, orsakar besvär. En del individer får problem med kontakteksem i armhålor. Detta är orsakat av parfymämnen eller aluminium-baserade salter. 

Då huden varit i kontakt med ett allergen framträder eksemformen genom kliande små blåsor. Ibland försvagas symptomen från kontakteksem med stigande ålder, men kommer oftast inte helt försvinna. 

 

Sidan uppdaterades 2016-01-14

Bra att veta

Idag finns det runt 3 500 ämnen, allergen, som kan orsaka allergiska eksemutbrott. Denna form av eksem uppstår då individer kommer i kontakt med ett allergen, vilket leder till kontakteksem. Allergiska kontakteksem innebär att personer får en förhöjd överkänslighetsreaktion som visas genom olika symptom.